Babylon brinner

the. Församlingen byggs upp av Anden och Guds ords predikan och undervisning. I Guds församling ska synsättet vara förankrat och grundat i Guds ord. Ordet för föreståndare brukar därför

Läs mer…

Gud babylon

i allt. I alla tider har Gud kallat och sänt ut oräkneligt antal kvinnor i tjänst, där de har tjänat som apostlar, profeter, evangelister, pastorer/herdar, bibellärare, äldste och församlingsledare

Läs mer…

Babylonisk gud

vold og krænker mig endnu mere? Den kom til å bli en av de ledende storbyer ved Middelhavet. Danforth, Loring M (1997 The Macedonian Conflict: Ethnic Nationalism in a

Läs mer…