har haft blodpropp, hjärtinfarkt eller ett slaganfall. Du ska följa de anvisningar du får från din läkare eller så som det står i bipacksedeln, men vanligen tas en tablett

Läs mer…