enheten Kalmarbataljonen Kalmarbataljonen kallas även 34:e hemvärnsbataljon och är hemmahörande i Kalmar län med länet som huvudsakligt ansvars- och upptagningsområde. Det är på befälhavarens ansvar att se till att

Läs mer…